Przeskocz do treści
Konkurs plastyczny
Bez kategorii

Konkurs plastyczny „Mój portret”

Serdecznie zapraszamy dzieci małe i większe a także młodzież do udziału w konkursie plastycznym MÓJ PORTRET. Zachęcamy nauczycieli i opiekunów grup twórczych do podjęcia tematu.

R E G U L A M I N   KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PORTRET
1.     Tematem konkursu jest dowolne przedstawienie formy plastycznej o cechach portretu, autoportretu oraz portretu zbiorowego.

2.     Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych:

·          przedszkola

·          Klasy 1-3 SP

·          Klasy  4-6 SP

·         Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

·        Uczestnicy Terapii Przez Sztukę oceniani będą w jednej kategorii, niezależnie od wieku.

3.     Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac w dowolnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych, które  nie mogą przekraczać formatu A3.

4.     Prace powinny być odpowiednio przygotowane, oprawione (bez szkła),

tak aby można byłoby je wyeksponować na wystawie.

5.     Każda praca powinna być opatrzona czytelną metryczka zawierającą :

·        tytuł pracy

·        imię i nazwisko oraz wiek autora (odpowiednio – klasa)

·        adres prywatny lub placówki, która patronuje autorowi, numer telefonu stacjonarnego, e-mail

·        imię i nazwisko nauczyciela, instruktora

6.     Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury „WOLA” -Kraków,
u l. Królowej Jadwigi 215 do dnia 8 listopada 2014 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach od 14- 19, soboty 10-16

7.     O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub  pocztą internetową.

8.     Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac , odczytanie protokołu Jury  oraz wręczenie  nagród i dyplomów  odbędzie się w sobotę 22 listopada 2014 r. o godz. 12.00.

9.     Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą.

10.  Nadesłane  prace nienagrodzone można odbierać w dniach od 22 listopada do 20 grudnia 2014 r.

11.  Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie w Klubie Kultury „WOLA” w dniach  22 listopada 2014 – 8 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Mój portret” można uzyskać  w Klubie Kultury „WOLA”  numer telefonu (12) 425-14-01 oraz drogą elektroniczną:      wola@dworek.krakow.pl w godz. 14 – 19.

Skip to content