Przeskocz do treści
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym LEGENDY KRAKOWSKIE
Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym LEGENDY KRAKOWSKIE

Z Krakowem wiąże się wiele legend, niektóre z nich  od dawna znajdują się wśród najpopularniejszych opowieści w Polsce, były wielokrotnie opracowywane, publikowane i ilustrowane przez wybitnych artystów – pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Mamy nadzieję, że i w tym roku będą inspiracja dla młodych artystów.
Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym LEGENDY KRAKOWSKIE

REGULAMIN KONKURSU

 1. Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3  w  dozwolonych  technikach: grafika  rysunek, malarstwo, mieszane.

Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny, bibuły i makaronów i innych materiałów sypkich, prace zbiorowe nie będą oceniane

 1. Prace powinny być odpowiednio przygotowane, oprawione (bez szkła),  tak aby można byłoby je wyeksponować na wystawie. Prace uszkodzone lub wykonane w innym formacie nie będą oceniane przez Jury
 2. Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych:
  •   przedszkola  (3-6 lat)
  •   klasy 1-3  (7-9 lat)
  •   klasy 4-6 (10 -13) lat
  •  uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  •  uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy warsztatów terapeutycznych

(jedna kategoria niezależna od wieku uczestnika)

 1. Każda praca powinna być opatrzona czytelną metryczka zawierającą :
 • tytuł pracy
  • imię i nazwisko oraz wiek autora (odpowiednio – klasa)
  • adres  placówki, która patronuje autorowi, numer telefonu stacjonarnego, e-mail, lub kontakt i adres prywatny
  • imię i nazwisko nauczyciela, instruktora
 1. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury „WOLA” – Kraków, ul. Królowej Jadwigi 215 do dnia 10 kwietnia 2015 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach od 13- 18,30, soboty 10-16
 2. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub  pocztą internetową.
 3. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac, odczytanie protokołu Jury oraz wręczenie  nagród i dyplomów  odbędzie się w sobotę 25 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00
 4. Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą.
 5.  Nadesłane  prace nienagrodzone można odbierać w dniach od 25 kwietnia do 31 maja 2015 r.
 6.  Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie w Klubie Kultury „WOLA” od 25 kwietnia 2015 r.
 7. Szczegółowe informacje na temat konkursu „Mój portret” można uzyskać w Klubie Kultury „WOLA”  numer telefonu (12) 425-14-01 w godz. 12 – 19  oraz drogą elektroniczną:     wola@dworek.krakow.pl
 8. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury „WOLA” wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród oraz jego pracy nadesłanej na konkurs w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Klubu, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

 

Skip to content