Przeskocz do treści
Przedłużamy termin składania prac na konkurs plastyczny LEGENDY KRAKOWSKIE
Bez kategorii

Przedłużamy termin składania prac na konkurs plastyczny LEGENDY KRAKOWSKIE

Mamy dobrą wiadomość dla spóźnialskich. Termin składania prac został przesunięty – do 17 kwietnia br. Przypominamy regulamin i zapraszamy do tworzenia.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3  w  dozwolonych  technikach: grafika  rysunek, malarstwo, mieszane.

Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny, bibuły i makaronów i innych materiałów sypkich, prace zbiorowe nie będą oceniane

 1. Prace powinny być odpowiednio przygotowane, oprawione (bez szkła),  tak aby można byłoby je wyeksponować na wystawie. Prace uszkodzone lub wykonane w innym formacie nie będą oceniane przez Jury
 2. Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych:
  •   przedszkola  (3-6 lat)
  •   klasy 1-3  (7-9 lat)
  •   klasy 4-6 (10 -13) lat
  •  uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  •  uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy warsztatów terapeutycznych

(jedna kategoria niezależna od wieku uczestnika)

 1. Każda praca powinna być opatrzona czytelną metryczka zawierającą :
 • tytuł pracy
  • imię i nazwisko oraz wiek autora (odpowiednio – klasa)
  • adres prywatny lub placówki, która patronuje autorowi, numer telefonu stacjonarnego, e-mail
  • imię i nazwisko nauczyciela, instruktora
 1. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury „WOLA” – Kraków, ul. Królowej Jadwigi 215 do dnia 15 kwietnia 2015 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach od 13- 18,30, soboty 10-16
 2. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub  pocztą internetową.
 3. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac, odczytanie protokołu Jury oraz wręczenie  nagród i dyplomów  odbędzie się w sobotę 25 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00
 4. Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą.
 5.  Nadesłane  prace nienagrodzone można odbierać w dniach od 25 kwietnia do 31 maja 2015 r.
 6.  Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie w Klubie Kultury „WOLA” od 25 kwietnia 2015 r.
 7. Szczegółowe informacje na temat konkursu „Mój portret” można uzyskać w Klubie Kultury „WOLA”  numer telefonu (12) 425-14-01 w godz. 12 – 19  oraz drogą elektroniczną:     wola@dworek.krakow.pl
 8. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury „WOLA” wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród oraz jego pracy nadesłanej na konkurs w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Klubu, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
Skip to content