Przeskocz do treści
Polski to przygoda

Polski to przygoda

Polski to przygoda

kurs języka polskiego dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej
Terminy:

wtorki 16:00-17:00 (grupa 1)
wtorki 17:10-18:10 (grupa 2)
Język polski może być wspaniałą przygodą! Podczas kursu będziemy uczyć się krytycznego czytania, myślenia i dyskutowania, świadomego używania ojczystego języka i swobodnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Dzięki temu rozwiniemy swoje kompetencje językowe i społeczne. Odkryjemy radość czytania z otwartą głową, bez strachu, nudy i schematów. Poczujemy się pewniej zarówno na sprawdzianach i egzaminach, jak i poza szkołą w codziennym życiu.
Formuła zajęć:
* twórcze czytanie lektur szkolnych i różnorodnych tekstów kultury,
* dyskusje i ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne,
* gry literackie rozwijające wyobraźnię,
* praca nad różnymi gatunkami tekstów (artystyczne, publicystyczne, użytkowe),
* tłumaczenie dawnej polszczyzny na współczesną kulturę językową,
* przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
* przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
* przygotowanie do edukacji w szkole średniej.
CENA: 60 zł/zajęcia
Informacje i zapisy:
E-mail: damslowo@gmail.com
Telefon: 606 703 234 (wiadomość sms)
Kurs obejmuje dwa semestry roku szkolnego 2022/2023.
Prowadzący:
Adam Buszek
Filolog, redaktor, animator literatury, twórca pracowni edukacyjnej Dam Słowo https://www.facebook.com/klubslowa
Skip to content