Przeskocz do treści
Strefa Rodzica - Turlanki-przytulanki (zajęcia stałe)

Strefa Rodzica – Turlanki-przytulanki (zajęcia stałe)

Turlanki – Przytulanki

zajęcia ruchowe przeznaczone dla
najmłodszych dzieci wraz z opiekunami.

To czas na wspólną zabawę i spotkanie z rówieśnikami. W
planie spotkań są zabawy ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej, zabawy przy muzyce, masażyki,
kocykowe szaleństwa, skakanie, turlanie i przytulanie.

Zajęcia oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu
stymulującym zmysły, bliskim kontakcie fizycznym (dotyk), sprzyjającym
tworzeniu więzi emocjonalnych i budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz dobrych
relacji z rówieśnikami. W swym charakterze zbliżone są do spontanicznych zabaw
wieku wczesnodziecięcego. Maja na celu zachęcić dziecko do poznania siebie i
własnego ciała, zdobywania pewności siebie, wspierać rozwój ruchowy,
emocjonalny i społeczny.

Prowadzenie Agnieszka Doroszuk – Fizjoterapeutka dziecięca, energiczna i aktywna, matka
trójki dzieci. Absolwentka Policealnej Szkoły Fizjoterapii oraz studiów
wyższych na wydziale Fizjoterapii w Bielsku – Białej. Ukończyła kursy i
szkolenia związane z rehabilitacją dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
zaburzeniami procesów Integracji Sensorycznej, terapię zaburzeń chodu, Metodę
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest trenerką 1 stopnia
zajęć rozwojowych dla dzieci SENSOPLASTYKA®. Uczestniczka wielu warsztatów
i konferencji związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka m.in.
warsztaty „W co się bawić z dziećmi” i „Eksperymenty” oraz „Szkoły
dla rodziców i wychowawców” – cyklu spotkań rozwijających
kompetencje rodziców
i opiekunów, pozwalających lepiej zrozumieć
mechanizmy postępowania dzieci oraz radzić sobie z wyzwaniami
wychowania. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
dysfunkcjami neurologicznymi. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną oraz
zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz zajęcia
instruktażowe o tematyce pediatrycznej dla rodziców.

Czas trwania: 1h

Skip to content