Regulamin

Regulamin

Regulamin Klubu Kultury Wola 

1. Klub Kultury „Wola” prowadzony jest przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

2. Opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować wykluczenie z zajęć.

3. Opłata obowiązuje uczestników bez względu na ilość zajęć wykorzystanych w miesiącu.

4. Opłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe:  tytułem wpłaty: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867. W tytule przelewu prosimy umieścić: wena/nazwa zajęć/2017/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/miesiąc

5. Klub Kultury „Wola” zapewnia salę do zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

6. Każdy instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy .W przypadku odwołania zajęć przez instruktora z powodu choroby lub z innych przyczyn zajęcia odbędą się w innym, ustalonym terminie.

7. Zaakceptowanie Regulaminu Klub Kultury  „Wola” oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków  w celach związanych z udziałem w zajęciach prowadzonych w Klubie Kultury „Wola”, zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 1997r., nr 133, poz. 883). Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.

8. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wizerunku dorosłego uczestnika zajęć/wizerunku mojego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury „Wola” w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej Klubu Kultury „Wola” w materiałach promocyjnych, na profilu Klubu Kultury „Wola” na portalach www.facebook.com, www.flickr.com, wordpress.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach, wydawnictwach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych.