Przeskocz do treści

Wnoszenie opłat / zgłaszanie rezygnacji

Wpłat za zajęcia grupowe oraz indywidualne należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura Klubu lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem, jeśli jest uczestnikiem zajęć.

Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu
(z wyjątkiem września i miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe), w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

Opłata za zajęcia indywidualne:

a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu;
b) Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanymi zajęciami instruktorowi.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia.

W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

Dane do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić:
NAZWA KLUBU / IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / NAZWA ZAJĘĆ / MIESIĄC

Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wyłącznie pisemnie (może być to wiadomość e-mail na adres wola@dworek.eu).

Skip to content