Przeskocz do treści

Formularz zapisu

Lipiec 2024: Lato w ceramicznej

2024-08-01

Wysłanie formularza i otrzymanie potwierdzenia zapisu na zajęcia, jest jednoznaczne z wpisem na listę uczestników i akceptacją regulaminu zajęć.

(Nie pojawienie się na zajęciach nie oznacza rezygnacji)

Formularz zapisu

Pola obowiązkowe

Osoba uczestnicząca ma skończone 16 lat?

Pola dodatkowe

Dodatkowe zgody

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ogólną klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz/lub danych osobowych mojego dziecka, zamieszczonych w niniejszym formularzu, przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Papierniczej 2 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO)

Ogólna klauzula informacyjna. Pełna treść Ogólnej klauzuli informacyjnej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się tutaj.

Akceptuję regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora
Akceptuję regulamin pracowni plastycznej dostępny na stronie internetowej Organizatora
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez filię Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki/Klub Kultury wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć w celach oraz jego prac artystycznych w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu facebook.com, ulotkach lub plakatach.
Skip to content